Gemeente BBQ

 1 september

afhankelijk van het weer bij Stefaan of in de kerk