21 Juli 2022 Vergadering Visie VZW met Herman Heyman

* eerste stappen naar nieuwe statuten:

 

Waar staan we nu, waar zijn we samen enthousiast pover en, hoe gaan we daar geraken. Reking houdende met geestelijke voorwaarden, discipelen, evalueren en groeien in leiderschap.

Daaruit volgende wie zetten we waar, hou verhouden die zich tegenover eljaar. De VZW moet het vehicle zijn dt de visie naar realiteit brengt , hoe wat wie en waarom . Ook de doelstellingen van de vzw moeten heiron vezrmeld worden?;

 

Twee sporen beleid, namelijk statuten en huishoudelijk regelemelnt.

 

Tijdlijn is voor deze algemene grote lijnen kerst 2022. 

ZO kan je in begin 2023 van start gaan met alles te concretiseren (mbv Herman). Zo zijn het eerste echt werkdocument af is en neergelegd kan worden eind maart.

 

Dit werkdocument wordt dan voorgelegd worden aan de algemene vergadering. Die moet met 2/3 dit goedkeuren. 

 

stappenplan

deze week namenlijst samenstellen van bidders.

Bidders zondag informeren

Julie is bidmaand om kernwoorden samen te stellen in dtille tijd.

IN september beginnen we aan concretisering visie en hebben een werkbaar document in December.

Dit document gaat naar Herman en tegen maart wordt een document samengesteld dat als indienbaar gezien kan worden.

HErman gaat dit nakijken in juiste vorm gieten en maakt een 'definitioev' versie die we finaliseren tegen zomer en kunnen indienen.

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme