Wie is God? - Schepping

‘De schepping’ uit de reeks: ‘Wie is God?’

 

desktop wallpaper nasa from space earth sunriseAfgelopen zondag spraken we over de schepping en de gevolgen ervan voor de mens. Daarbij hebben we gekeken naar hoe god de mens schiep. Daarbij heb ik een foutje gemaakt en het Hebreeuwse woord Ruah genoemd in Genesis 2, maar ruah komt voor in Genesis 1. Wat in genesis 2 staat is het Hebreeuwse woord ‘Neshamah’.

 Laten we dieper ingaan op de betekenis van de Hebreeuwse woorden "neshamah" en "ruach" en hoe ze in verschillende Bijbelteksten worden gebruikt.

 1. *Neshamah (נְשָׁמָה)*: In Genesis 2:7 staat: "Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; zo werd de mens tot een levend wezen." Hier wordt "neshamah" gebruikt om te verwijzen naar de levensadem die God in de mens blies, waardoor de mens tot leven kwam. Het is een specifieke verwijzing naar de adem van het leven die uniek is voor de schepping van de mens. Dit woord kan vertaald worden als: ademstoot, levensadem, inspiratie,Geest of ziel en intelect. Een veel ruimere betekenis dus dan onze ‘adem’ vermeld in onze vertalingen.

STRONGS: נְשָׁמָה nᵉshâmâh, nesh-aw-maw'; from H5395; a puff, i.e. wind, angry or vital breath, divine inspiration, intellect. or (concretely) an animal:—blast, (that) breath(-eth), inspiration, soul, spirit.

 2. *Ruach (רוּחַ)*: Het woord "ruach" heeft een breder scala aan betekenissen en wordt vaak gebruikt in de Bijbel om zowel de adem als de geest aan te duiden. Hier zijn enkele voorbeelden:

STRONGS: Hרוּחַ 378 noun feminineGenesis 41:8 (less often masculineExodus 10:13 +) breath, wind, spirit; — absolute ר׳ Genesis 8:1 +, ר֑וּחָה Jeremiah 52:23; construct רוּחַ Genesis 6:17 +; suffix רוּחִי Genesis 6:3 +, רוּחֲךָ Psalm 104:30 +, etc.; plural רוּחוֺת Psalm 104:4 +, רֻחוֺת Jeremiah 49:36, רוּחֹת Numbers 16:22Numbers 26:16 (see Brרוח in O.T., JBL xix (1900), 132 ff., full statement of all passages); 

 

De verwachting die God heeft bij de schepping van de mens wordt in verschillende passages in de Bijbel beschreven. Hier zijn enkele bijbelteksten die laten zien wat de Bijbel zegt over Gods intentie bij de schepping van de mens:

 1. God schiep de mens naar Zijn beeld:

In het boek Genesis staat dat God de mens schiep naar Zijn eigen beeld en gelijkenis. Dit betekent dat God de mens uniek heeft geschapen en hem een speciale relatie met Hem heeft gegeven.

*Genesis 1:26-27 (NBV): "God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen."*

 

2. Gods liefde voor de mens:

De Bijbel laat zien dat God liefde heeft voor de mensheid en dat Zijn schepping, inclusief de mens, goed was in Zijn ogen.

*Genesis 1:31 (NBV): "God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was."*

 

3. Gods plan voor de mens:

God had een plan voor de mensheid, namelijk om een relatie met hen te hebben en hen te zegenen. Dit wordt bijvoorbeeld in het scheppingsverhaal en in de beloften aan Abraham geïllustreerd.

*Genesis 2:15 (NBV): "God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken."*

*Genesis 12:2-3 (NBV): "Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij."*

 De verwachting die uit deze teksten naar voren komt, is dat God de mens heeft geschapen om een bijzondere relatie met Hem te hebben, om te heersen over de aarde en om Zijn zegen te ontvangen. God houdt van de mensheid en wil dat zij in harmonie met Hem en Zijn schepping leven. Het is echter belangrijk op te merken dat de mensheid in de loop van de geschiedenis van Gods bedoelingen is afgeweken, en de Bijbel vertelt het verhaal van Gods blijvende betrokkenheid bij de mensheid, ondanks die afwijkingen, met het uiteindelijke doel van verlossing en herstel.

 

4.  God verlangt naar de mens:

Er zijn tal van bijbelteksten die aantonen dat God naar de mens verlangt. Een van de bekendste teksten die dit illustreert, is:

 2 Petrus 3:9 (NBV): "De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat."

 Deze tekst benadrukt dat God geduldig is en verlangt dat mensen tot inkeer komen en een relatie met Hem aangaan. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen de kans krijgen om zich tot Hem te wenden.

 

Een andere relevante tekst is:

Openbaring 3:20 (NBV): "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij."

Deze tekst laat zien dat God actief naar mensen zoekt om een persoonlijke relatie met hen aan te gaan. Hij staat aan de deur en klopt aan, wachtend op een antwoord van de mens om Hem binnen te laten. Beide teksten tonen aan dat God naar de mens verlangt en bereid is om een relatie met hen aan te gaan, als ze openstaan voor Zijn roep en Zijn liefde.

 

Wat kan je hier nu mee?

Dank god voor jou schepping (in de moederschoot geweven).

Net zoals God’s verlangen naar jou uitgaat zo moet ons verlangen naar God uitgaan. Hij verlangt naar onze inkeer en relatie. Ga jij in op deze uitnodiging, of zijn er enkele tereinnen waar dat niet zo is? Dan is nu misschien het moment bij Hem te komen!

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme