Wie is God? - Gevolgen van een schepping

Of we nu geloven in 'Schepping', 'evolutie' of het tussenliggende model 'intelligent design', elke van deze denkwijzen heeft gevolgen voor het gedrag en de moraal van de mens.

Als de aarde en het leven het gevolg zijn van toevalligheden en het ooit zal eindigen, dan lijkt het menselijk bestaan geen zin te hebben. Dan lijkt er ook geen morele code te zijn om te volgen. Wat een mens doet lijkt dan niets te veranderen aan de oorsprong of het einde van dit universum. Een filosofische stroming die dit idee aanhangt, is het nihilisme.

Nihilisme

zinloosnihilisme is een filosofisch concept dat stelt dat het leven inherent zinloos is en dat er geen intrinsieke waarde, betekenis of doel is in de wereld. Het nihilisme suggereert dat traditionele waarden, overtuigingen en normen leeg zijn en geen echte betekenis hebben. Het kan leiden tot een gevoel van existentiële leegte en cynisme. Friedrich Nietzsche wordt vaak geassocieerd met het verkennen van nihilistische ideeën en de mogelijke gevolgen ervan. Er zijn verschillende vormen van nihilisme, waaronder existentieel nihilisme, waarbij men de betekenis van het individuele bestaan in twijfel trekt, en moreel nihilisme, waarbij ethische waarden worden afgewezen als subjectief en ongegrond. Nihilisme kan leiden tot verschillende reacties, zoals apathie, rebellie of de zoektocht naar nieuwe betekenissen en waarden.

In het christendom gelooft men dat God de wereld schiep, ofwel zoals letterlijk omschreven in de Bijbel, door een gestuurde evolutie of tussenliggende modellen. Als de mens door God is geschapen, heeft dit twee directe gevolgen.

We hebben een taak:

evangGenesis 2:15 (NBV): "De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken."

Matheus 16: 15  En Jezus zei tegen hen: "Ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen.

 

 

 

We hebben een doel. De Bijbel zelf geeft aan waarom God de mens schiep, namelijk om relatie te hebben:

doelOpenbaring 3:20 (NBV): "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij."

Jeremia 29:11-13 (NBV): "Mijn plan met jullie staat vast — spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken."

Hier lezen we zelfs dat God actief op zoek is naar contact!

 

 

 

Er is een morele code omdat Er een schepper is die we moeten volgen:

lawEfeziërs 5:1 (NBV): "Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft."

 Efeziërs 2:10 (NBV): "Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid."

 

 

Onze identiteit is door god bepaalt.

idPsalm 139:13-14 (NBV): "U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel."

Een logische conclusie is dus dat we geen toevalligheden zijn maar Gods keuze!

 

 

 

SCHEPPING EN/OF EVOLUTIE

Dit onderwerp zullen we behandelen op maandagavond om 19u30 bij Stefaan en Sabine thuis. Allen welkom. (Meer info online.)

Het is belangrijk op te merken dat er binnen religieuze gemeenschappen verschillende opvattingen zijn over hoe de relatie tussen schepping en evolutie moet worden begrepen. Sommige gelovigen zien geen conflict tussen de twee en beschouwen evolutie als een door God geleid proces, terwijl anderen een meer strikte scheppingsvisie hanteren.

De discussie over dit onderwerp kan constructief zijn, maar het is ook belangrijk om respectvol te zijn ten opzichte van verschillende opvattingen en om open te staan voor wetenschappelijke inzichten. Veel religieuze leiders en geleerden hebben geprobeerd manieren te vinden om geloof en wetenschap in overeenstemming te brengen en het geloof te verdiepen zonder de wetenschap te verwerpen. Het is aan elk individu om zijn of haar eigen overtuigingen en opvattingen te vormen over de relatie tussen schepping en evolutie.

Belangrijk is om te onthouden dat we niet geroepen zijn om de schepping tot het einde der aarde te verkondigen, maar om Zijn overwinning op de dood door te geven en Zijn Liefde door ons heen te tonen.

 

Komende maandag zal een extra avond door gaan die verder ingaat op de schepping/evolutie. Meer info komt online

 

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme